ரொரன்ரோவில் அதிஷ்ட வசமாக உயிர் பிழைத்த நபர்.

81

ரொரன்ரோ பெரும்பாகத்தை தாக்கிய பலத்த காற்றினால் ஏராளமான மின்கம்பங்கள் தகர்ந்துள்ளன. இவ்வாறு சரிந்த ஒரு மின்சார கம்பம் ஒன்று மனிதரொருவரின் காரின் மேல் சரிந்துள்ளது, தான் எவ்வாறு தனது காரிற்குள் இருந்த வெளியேறினார் என்பது தனக்கு ஞாபகம் இல்லை என தெரிவித்தார். ஏஜே என தன்னை அடையாளம் தெரிவித்த இவர் பலத்த காற்று மற்றும் மழை நேரத்தில் றதவோட் வீதியில் மெதுவாக தனது காரை செலுத்தி வந்துள்ளார். திடீரென இஸ்லிங்டன் அவெனியுவிற்கு அருகில் மின் கம்பம் ஒன்று சரியத் தொடங்கியுள்ளது. தவிரக்க முனைந்துள்ளார் ஆனால் கம்பம் இவரது காரின் மேல் சரிந்து முன் கண்ணாடியை நொருக்கியுள்ளது. இவருக்கு அனைத்தும் இருட்டாகி விட்டது, மின் வயர்கள் இவரது வாகனத்தை சுற்றி விட்ட நிலையில் எவ்வாறு தான் வெளியே வந்தார் என ஞாபகப்படுத்த முடியவில்லை என தெரிவித்தார்.