தமிழ் ஊடக பரப்பிலே சமீப காலமாக அதிக பயன்பாட்டில் இருக்கும் இணைய ஊடகங்கள் வரிசையில் ஒன்று தான் Quick News Tamil. உலகமயமாதலினால் மாறிப்போகும் தொழிநுட்ப பரிமாங்களுக்கேற்ப, இலகுவாக வாசகர்களை அடைய இணையத்தளம், சமூக வலைத்தளங்களினூடே தனது செயற்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கிறது. ஈழத்திருநாட்டில் வசிக்கும் அடக்குமுறைக்குள்ளான எமது சமூகத்தின் சமூக, பொருளாதார, அரசியல், கலை, கலாசார, விழுமியங்களை பிரதிபலித்து, எமக்கான தேசிய, சுயநிர்ணய பிரக்ஞையோடு உலகம் தழுவிய எமது கிளைகளையும் சேர்த்து எமது உரிமைகளுக்கான குரலாய் இருப்போம். ஊடக விழுமியங்களை அதி உச்சமாக பின்பற்றி, நடுநிலையான, உண்மைமிகுந்த விரைவும் விவேகமுமாய் செயலாற்றுகின்றோம்.

தொடர்புகளுக்கு

Quick News Tamil,
Manarkkudiyiruppu,
Mullaitivu,
Srilanka.

Mobile – 0094775901800
Hotline – 0094213130999


Quick News Tamil Canada,
85 Dynamic drive,
Unit 3,
Scarborough,
Toronto Ontario.

Hotline – +1‎2899808606


Quick News Tamil India,
4/24,rajangam Middle Street,
vadapalani, chennai 600026,
Tamil Nadu.

Mobile – 00919444332810

எமக்கு தகவல் அனுப்புவதற்கு