இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் ஒரு நாள் போட்டிகளில் அதிக சராசரியை இதுவரை வைத்திருந்த டாப் 3 வீரர்களின் விபரம் தெரியவந்துள்ளது.

இலங்கை கிரிக்கெட் அணியில் பல்வேறு காலக்கட்டத்தில் பல வீரர்கள் அணிக்காக தங்களது சிறப்பான பங்களிப்பை கொடுத்துள்ளனர்.

இதில் அதிக சராசரி வைத்திருந்த வீரர்களின் பட்டியல்

1. மேத்யூஸ் – இவரது ஒட்டுமொத்த சராசரி விகிதம் 42.36 ஆக உள்ளது. இவரது ஸ்டைரக் ரேட் 83.39 ஆகும்.

2. சங்ககாரா – இவரது ஒட்டுமொத்த சராசரி விகிதம் 41.98 ஆக உள்ளது. இவரது ஸ்டைரக் ரேட் 78.86 ஆகும்.

3. தில்ஷன் – இவரது ஒட்டுமொத்த சராசரி 39.27 ஆக உள்ளது. இவரது ஸ்டைரக் ரேட் 86.23 ஆகும்.

10 Shares